Mahmud bin Muhammed Kimdir

Mahmud bin Muhammed (?-1131) Irak Selçuklu sultanı.

1117’de: Irak Selçuklularının başına geçti. Küçük yaşta hükümdar olduğu için çevresinde bulunanların etkisi altında kaldı.

Vezirlerinin yanlış hareketleri yüzünden bazen sert ve yersiz kararlar verdi. Kardeşleri Mesud ve Tuğrul’u tahta çıkarmak isteyen atabekleriyle uğraştı (1119).

Bu duruma amcası Sencer de karışarak uzlaştırıcı yollar aradı; bir sonuç alamayınca Rey’i ele geçildi ve Sâve’de (Sava) Sultan Mahmud’un ordusuru bozguna uğrattı.

Mahmud, büyükannesinin yardımıyla kurtuldu; sonra amcası Sencer’in kızı ile evlendi.

Sultan Sencer bu olaydan sonra Rey’i geri verdi. Mahmud, Mesud’un atabeki Ay-Aba Cüyûş Bey ile çok uğaraştı; sonunda Esedâbâd’da yendi. Mesud’un veziri şair Tuğraî esir düşünce, dinsizliği öne sürülerek, idam edildi (1120).

Kaçan atabek sonra affedildi. Bu sırada Gürcüler, Tiflis’i aldılar. Arran eyaletinde oturan Tuğrul, Gürcülerin püskürtülmesi için Mahmud’dan yardım istedi.

Yardıma gelen Mahmud, Gürcülere karşı başarılı olamadı. Daha sonra Tuğrul, Mahmud’u Sencer’e şikâyet etti. Sencer tekrar Rey’e gelerek (1128) Mahmud’u oraya çağırdı. Mahmud, törenle karşılandı.

Sencer, Hille topraklarını arap emîri Dübeys’e verdi. Halife El-Musterşid buna karşı çıktı.

Bağdat sokaklarında halifenin askerleriyle Sultan Sencer’in askerleri arasında çarpışmalar oldu (1126).

Mahmud, Dübeys’i esir aldı. Bu çarpışmalardan Mahmud sorumlu tutuldu. Devlet işleriyle yeterince ilgilenmediği ileri sürüldü.

Zamanının çoğunu avda geçirirdi. Şairleri, bilginleri, yazarları korurdu. Askerlik alanında önemli bir başarı göstermeden öldü.

Bir cevap yazın