Mahmud Münir Paşa

Mahmud Münir Paşa (? 1844 – İstanbul 1899) Türk devlet adamı.Maliye nazırı Musa Safletî Paşanın kethüdası Necip Efendinin oğlu. Paris’te okudu. 1862’de Türkiye’ye döndü.

Hariciye Tahriratı Ecnebiye kaleminde görev aldı. Bir süre sonra Paris elçiliği kâtipliği göreviyle Fransa’ya gönderildi. Aynı yerde konsolos (maslahatgüzar) oldu. İstanbul’a geldi ve Tahriratı Hariciye müdürlüğüne tayin edildi.

1874’te Divanı Hümayun tercümanlığına getirildi. 1878’de teşrifatı umumiye nazın oldu ve vezirliğe yükseltildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir