Mahmud Nedim Paşa Kimdir,Hayatı

Mahmud Nedim Paşa Kimdir,(1818-1883) Osmanlı sadrazamı.Bağdat valisi, vezir Mehmed Necip Paşanın küçük oğlu.

Mahmud Nedim Paşa Hayatı

Sadaret Mektupçu kalemine girdi. Rütbesi yükseltilerek sadaret mektupçusu ve sadaret müsteşarı oldu. Vezirlikle Trablusgarp valiliğinde bulundu.

1867’de bahriye nazırlığına, Ali Paşanın ölümüyle de sadrazamlığa getirildi (1871). Rus taraftarı olarak tanınır.

Rus elçisi İgnatief, başlıca danışmanıydı. Bu bakımdan kendisine Nedimof dendi. 1872’de Abdülaziz tarafından azledildi.

Bu arada Şûrayı Devlet reisliği yaptı. 1875’te tekrar sadrazamlığa getirildi. Zamanında Bosna-Hersek isyanları çıktı.

Durumu yerinde inceletmek için Mostar’a heyetler gönderdi. Bu tutumu Balkanlarda ayaklanmalara yolaçtı.

Ağır borçları azaltmak için tahvil faizlerini yüzde 50 düşülünce, avrupa devletleri protestolara başladı ve bu yüzden ülke içinde karışıklıklar çıktı; Abdülaziz tarafından azledildi ve Çeşme’ye sürüldü (1875).

Abdülhamid II devrinde Musul valisi, daha sonra dahiliye nazırı oldu (1879).

Midhat Paşanın yargılanabilmesi için deliller toplamak üzere Cevdet Paşa ve Sururî Efendinin de bulunduğu heyette görev aldı.

Kanunu Esasinin değiştirilmesi için Hayreddin ve Subhi Paşaların da bulunduğu komisyona katıldı.

Bir cevap yazın