Mahmut Celalettin Efendi Kimdir

Mahmut Celalettin Efendi Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. İstanbul’a ne zaman geldiği bilinmiyor.

Babasının osmanlı sarayında sözü geçer bir şeyh olduğu söylenir. Küçük yaşta yazıya başladı.

Zamanın ünlü hattatlarından Ak Molla ömer Efendi ile Abdüllatif Efendiden yazı meşk etti. Özellikle sülüs ve celî türlerinde örnek sayılacak eserler verdi.

Nesihte de başarılı eserleri vardır. Bazılarına göre, Mahmud Celâleddin Efendi, celî türünü yeni bir çığır açacak ölçüde geliştirdi.

Topkapı Sarayı müzesinde hilye, levha ve murakkaaları vardır.

Bir cevap yazın