Mahreci Aklam

Mahreci Aklam,memur yetiştirme amacıyla kurulan okul.

Mektebi Mahreci Aklam

Maliye nazırı Kemal Efendinin önayak olmasıyla kuruldu (1862).Rüştiyelerden bir üst dereceydi, önce adı Mektebi Aklâm’dı; 1864’te Mahreci Aklâm’a çevrildi.

Sınavlar, Meslisi Maarifte yapılıyor, yazı (hat) ve imlâda başarı gösteremeyenlere diploma verilmiyordu. Okul önce tek sınıflıydı; sonra sınıf sayısı üçe çıkarıldı. Okulu bitirenler çeşitli dairelerde görevlendirildi. Okul 1876’da kapandı.

Bir cevap yazın