Mahreci Mekatibi Askeriye | Osmanlı Tarihi |

Mahreci Mekatibi Askeriye Yatılı olarak okuyan askerî rüştiye öğrencileri.

Bu okullar Mühendishanei Bahrîi Hümayun ve Mühendishanei Berrîi Hümayun ile Tıbbiye ve Harbiye’nin idadî sınıflarına öğrenci verirdi.

Bütün bu okulların idadî sınıfları Galatasaray’da idadîi Umumî adıyla birleştirilince, Mühendis mektebinde idadî öğrencilerinden boşalan yere de bu idadilerin ihtiyat sınıfı taşındı.

Böylece burada Mahreci Mekâtibi Askeriye adı altında genel bir rüştiye mektebi açıldı.

Bir süre sonra idadîi Umumî (1867), Galatasaray’dan kaldırılarak her okulun idadîsi kendi bünyesine bağlandı; bir kısmı da Kuleli’de toplandı.

Askerî rüştiyeler açılıncaya kadar (1875) Mahreci Mekâtibi Askeriye, öğretime devam etti.

Okulda öğrenim süresi dört yıldı. Şu dersler okutuluyordu: mantık ve tatbikat, kavaidi arabiye (arapça dilbilgisi kuralları).

Kavaidi osmaniye (osmanlıca dilbilgisi kuralları), Fransızca, hesap, hendesei hattiye (düzlem geometri), genel coğrafya, resim, hüsnü hat (güzel yazı).

Bir cevap yazın