Makam Tahsisatı

Makam tahsisatı herhangi bir kamu görevlisine değil, ancak belli görev ve sorumlulukları bulunan makamları işgal eden personele verilir: bakanlık müsteşarları, kamu İktisadî teşebbüsleri genel müdürleri gibi. Ancak makam tahsisatını, «temsil giderleri» adı altında kabul ettiği ödenekle karıştırmamak gerekir

.Temsil giderleri, belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden devlet memurlarının, temsilî nitelikte ve görevleri gereği olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere verilir. Temsil giderinin, bir masraf karşılığı olarak öngörülmüş bulunması gerekir.

Makam tahsisatında böyle bir durum yoktur; maksat, belli nitelikteki bir makamda çalışan personele daha iyi bir yaşayış seviyesi sağlayabilmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir