Makber – Abdülhak Hamid Tarhan – İnceleme

Makber Abdülhak Hamid Tarhan’ın (öl. 1937), eşi Fatma Hanımın ölümü dolayısıyla yazdığı manzum eser (ilk baskı, 1886).

Makber – Abdülhak Hamid Tarhan – İnceleme

Makber biçim ve muhteva bakımından batılılaşan Türk edebiyatına yeni bir ses getirdi. Makber’in Mukaddime’si (önsöz) Abdühak Hâmid’in metafizik düşünceleriyle şiir anlayışını açıklaması bakımından önemlidir.

Hâmid, Makber’de, ölümü metafizik açıdan ele alır; ölümden hareket ederek, bilgi, ruh, yaratılış ve İlâhî adalet konularına geçer.

Şairin gönlüyle aklının uzlaşmazlığından doğan trajediyi işleyen eserde, felsefî düşünce «ve sanat unsuru iç içedir. Makber’de divan şiiriyle batı şiirinin Özellikleri yan yana görülür. Fuzuli ve Şeyh Galip’den gelen etkiler dikkati çeker.

Makber, Ottava rima ölçüsünü biraz değiştirerek mesnevî ve kaside şekillerinden örülmüş sekizer mısralık kıtalardan meydana gelir. Makber’in etkileri Abdülhak Hâmid’in çağdaşları (Tevfik Fikret) ve sonraki nesiller üstünde de görüldü.

Bir cevap yazın