Makkabiler Kitabı

Makkabiler Kitabı Eski Ahit’in dört kitabına verilen ad; bunlardan ancak ilk ikisi Katolik kilisesinin kabul ettiği din kurallarına uygun eserlerdir (diğer ikisinin gerçekliği şüphelidir).

M.ö. 100 yılına doğru kudüslü bir yahudi tarafından ibranîce yazılmış olan birinci kitap, yahudi ayaklanmasını anlatır (175-135). ikinci kitap, Kyrene’li iason’un büyük bir eserinin yunanca özetidir.

Bu eser bir ibret değeri taşır. Asmoni’lere karşı bir tutumu vardır ve M. ö. 175-161 yıllarının olaylarını kapsar, öbür kitaplar, M. S. I. yy.da yazılmıştır. Din bakımından özel bir değeri olmayan bu eserlerin içinde, dualar ve felsefe incelemeleri vardır.

Bir cevap yazın