Malkoçoğulları Kimdir,Ailesi,Akıncıları

Malkoçoğulları Kimdir,ünlü bir akıncı aile. Ailenin tarihi XIV. yüzyıla kadar iner.Turhanbeyoğulları, Mihaloğulları ve Evrenosoğulları gibi bunlar da Rumeli’ye akınlar yaparak ün kazandılar.

Malkoçoğlu Ailesi

Genellikle Malkoçoğullarının üslendiği yer Silistre sancağı, hareket merkezleri ise Akkerman’dı. Ailenin atası Malkoç Mustafa Beydir.

Yıldırım Bayezid, şehzadesi Çelebi Süleyman’ın yerine Mustafa Beyi Sivas valisi olarak tayin etti.

1402’de Timur, Sivas’ı kuşattı. Mustafa Bey on sekiz gün şehri savundu. Ancak daha sonra Timur ile askerlerinin ve kendisinin hayatına dokunulmamak şartıyla anlaştı ve kaleyi Timur’a teslim etmek istedi. Timur, Malkoç Mustafa Beyin teklifini olumlu karşıladı.

Malkoçoğlu Akıncıları

Fakat sözünde durmadı ve Sivas’ı savunan Malkoç Beyin askerlerini hendeklere doldurdu ve Sivas halkına da iyi davranmadı.

Aile, ününü Fatih ve Bayezid II devrinde yaşayan, Malkoç Mustafa Beyin oğlu bali bey zamanında kazandı.

Bali Bey, Boğdan voyvodası üstüne yaptığı akınlar sonunda bu voyvodanın Lehistan’a kaçmasına yolaçtı.

1498 Nisanında Lehistan’a düzenlediği akında Baltık denizinin 220 km yakınına kadar gitti ve Akkerman’a döndü.

Aynı yılın ekim ayında Galiçya ile Podolya topraklarını yağmaladı.

Bu başarılardan sonra Bali Beye vezirlik verildi. Bali Beyin, Ali Bey ve Ali Tur Bey adlarında iki oğlu vardı.

Bunlardan Alı Bey, Yavuz Sultan Selim’in yakın adamlarından biriydi. Sultan Selim, padişah olduktan sonra, kardeşlerinden Ahmed’i ortadan kaldırmak için, Ali Bey ile Tur Ali Beyden yararlandı.

Ali ve Tur Ali Beyler bir süre sonra Yavuz’un İran seferine katıldılar, bu savaşta kahramanca çarpışarak öldüler (1514).

Malkoçogulları soyunu, Ali Çavuş adıyla da anılan ve Mehmed III devrinin son akıncı beylerinden biri olan Malkoçoğlu Ali Paşa sürdürdü.

Paşa, Mısır beylerbeyi iken Yemişçi Hasan Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi (1603).

Haşin ve sert yaradılışlı bir kişi olan paşa, «Yavuz» unvanıyla da anıldı.

Sadrazam tayin edildikten sonra İstanbul’a geldi. Padişahın isteğine uyarak Macaristan seferine çıkan Malkoçoğlu Ali Paşa, Belgrad’da Lala Mehmed Paşadan serdarlığı devraldı. Beş gün sonra öldü (1604).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir