MallorcaCoğrafi,Tarihi,Özellikleri

Mallorca,3 640,16 km2; 561 265 nüf. Merkezi Palma.Ülkenin başlıca gelir kaynağı olan turizme bağlı olarak inşaat ve besin sanayii büyük ölçüde gelişmiştir.Halkın yüzde 43,8’i merkez Palma’da yaşar; gerisi, en büyüğünün nüfusu 20 000 kişiyi aşmayan 52 şehre dağılmıştır. Adanın en yoğun kesimi Raiguer bölgesidir.

Mallorca Coğrafi Özellikleri

Adanın eşkenar dörtgen biçiminde olan kıyıları güneybatıdaki Palma, kuzeydoğudaki Alcudia ve Pollensa körfezleri dışında dümdüz uzanır. Yüzey şekillerinde dört kesim ayırdedilir; a) Tramuntana dağları; b) Raiguer; c) Pla veya orta ova; d) Levante (Doğu) dağları.

85 km uzunluğunda, 15 km genişliğinde olan Tramuntana dağı, kıyıya paralel olarak, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanır.

İkinci zaman gereçlerinden meydana gelen Ye Üçüncü zamanda Alp dağlarıyla birlikte yükselen bu dağlar, yapı bakımından iç vadileri çevreleyen çeşitli sıraların binişmesiyle oluşmuştur; en yüksek noktaları adanın da en yüksek yeri olan «Pug Majör» doruğunda 1 445 metreyi bulur.

Raiguer, Tramuntana dağlarının güney yamacında, dağla orta ova arasında bir geçiş bölgesidir; Levante dağlarına kadar uzanır.

Levante dağları adanın doğu kıyısında Tramuntana dağlarıyla aynı yönü takip eder; yapıları ve oluşma dönemleri aynı olduğu halde yükseltileri Tramuntana dağlarınınkinden azdır. (Son Morei tepesinde 562 m).

Adada ılıman akdeniz iklimi hüküm sürer. Yıllık sıcaklık ortalaması 16,9°C, yaz ortalaması 24°C, kış ortalaması 10,9°C’tır.

Yılık ortalaması 50 mm olan yağışlar, en çok sonbaharda düşer; uzun ve kurak yaz döneminde ise çok azalır.

Bitki örtüsünün başlıca özelliği yapraklarını dökmeyen meşe ağacıdır (Quercus ilex). Ormanaltı, sakız ağacı, yaban zeytini, laden, süpürge otu ve fundalıklardan oluşan bir makiyle örtülüdür. Birçok bölgede meşenin yerini halep çamı (Pinus halepensis) almaktadır.

Mallorca Tarihi

Mallorca, M.ö. 123’te Romalılar tarafından işgal edildi; sırasıyla Vandalların ve Bizanslıların eline geçti.

903’te İslâm el-Cevlanî tarafından fethedilerek Kurtuba halifeliğine katıldı. 1130-1203 Arası Murabıt imparatorluğuna bağlanan ada, 31 eylül 1299’da Jaime I’in kuvvetlerine teslim oldu.

Bir cevap yazın