Maltay | Tarihi Yapılar |

Maltay Burada Asurlulara ait alçak kabartmalar bulundu. Bu kabartmalarda, ayrı ayrı levhalar halinde, hayvanlara binmiş yedi tanrı ile elini dua ediyormuş gibi dudaklarına götürmüş olan, başı taçlı ve ayakta duran kralın iki resmi görülür.

Kabartmalar, Musul’un kuzeydoğusundaki sıradağlarda bulunan Bavian kabartmaları gibi, bir Asur kralı (pek muhtemel olarak Sanherib [M.ö. 705-681]) tarafından yaptırılmıştır.

Bir cevap yazın