Malumat Dergisi,Serveti Fünun

Malumat Dergisi Haftalık edebiyat dergisi.

Basımevi sahiplerinden Artin tarafından çıkarıldı (22 şubat 1894).

Malumat Dergisi Serveti Fünun

Malumat Dergisi
Malumat Dergisi Haftalık edebiyat dergisi.

48 Sayı çıktıktan sonra kapandı.

Tevfik Fikret, İsmail Safa bu dergiye yazı yazdılar.

İkinci olarak Baba Tahir tarafından yayımlandı (23 mayıs 1895).

Aynı tarihlerde yayımlanan Serveti fünun dergisiyle bu dergi arasında uzun süren edebiyat tartışmaları oldu.

Serveti fünun, Edebiyatı Cedideyi (Yeni edebiyat), Malûmat, eski edebiyat geleneğini sürdürmek isteyenleri savundu.

Bir ara gündelik olarak da çıktı.

Bir cevap yazın