Manevi Zarar Nedir,Manevi Tazminat Talebi

Manevi Zarar Nedir,kişilik haklarına tecavüz edilmesi sonucu, kişinin duyduğu acıdır. Maddi zarardan farklı olarak, kişinin mal varlığında bir azalma olmaz.

Manevi Tazminat Talebi Nedir

Bir kadının kocasının öldürülmesi sebebiyle duyduğu acı; genç bir kızın yüzünde bıçak yarasının bıraktığı iz karşısında duyduğu acı; bir kimsenin, nişanlanmanın haksız olarak sona erdirilmesi sebebiyle duyduğu manevi acı, manevi zarar durumlarına örnektir. Kişinin duyduğu manevi acıların hepsi manevi zarar kavramının içine girmez.

Kanun, hangi durumların manevi zarar sayılacağını ve bu sebeple tazminat istenebileceğini belirtmiştir. Mesela, ad’a yapılan belirli tecavüzler, nişanın bozulması, boşanma, babalık davası, vücut tamlığına zarar verilmesi ve kişilik haklarının ihlâli manevi zarar durumlarıdır.

Manevi Zararın Şartları

Manevi zararın tazmin edilebilmesi için, kanunda gösterilen şartların gerçekleşmesi gerekir. Kanun, her manevi zarar için gerekli olan şartları belirtmiştir.

Meselâ, nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat istenebilmesi için, tazminat isteyecek kimsenin hiç kusurunun bulunmaması ve kişiliğin ağır bir şekilde zarar görmesi aranır.

Vücut tamlığının ihlâli veya ölme halinde manevi tazminat için, halin icabının haklı göstermesi aranır.

Zararın ve kusurun ağırlığı aranmaz. Kişilik haklarına tecavüz halinde, hem zararın hem de kusurun ağır olması gereklidir.

Manevi zarar karşılığı ödenecek olan tazminat, kural olarak belirli bir miktar paradır.

Ancak hâkim, manevi zarar karşılığı olarak paradan başka bir şeyin de tazminat olarak kabul edilmesine karar verebilir.

Meselâ, hükmün gazetelerde ilânı, açık özür dileme gibi şeyler de manevi tazminat olabilir.

Manevi zarar karşılığı dava açılabilmesi için, kişinin temyiz kudretine sahip olması yeterlidir.

Onun tam ehliyetli olması aranmaz. Burada kişiye sıkı surette bağlı bir hak söz konusu olduğu için, temyiz kudretine sahip küçük Yeya kısıtlının açtığı davaya kanuni temsilcisinin izin vermesi aranmaz.

Manevi zararın karşılığı tazminat istemi, kural olarak, mirasçılara geçmez. Ancak, tazminat isteme hakkına sahip olan kişi, dava açtıktan veya zarar veren kişi tarafından tazminat ödenmesi kabul edildikten sonra ölürse, dava açma veya davaya devam etme hakkı, mirasçılara geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir