Mantıki Ahmet Efendi

Mantıki Ahmet Efendi (Şam 1594 – Mısır 1635) Türk şairi.Salihiye müderrisi oldu. Halep’e gitti. Şam’da kadılıkla görevlendirildi. Bu görevi sırasında Şam mütesellimi Osman Ağayı yeren bir şiir yazdı.

Bunun üzerine padişahın emriyle Sarı Hüseyin Paşa tarafından öldürtüldü.Şiirde divan geleneğini sürdüren Mantıkî, daha çok yergileriyle ün kazandı. Bazı gazelleri başarılıdır. Şiirlerini topladığı bir Divançe’si vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir