Marcus Junius Brutus Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Marcus Junius Brutus Kimdir Romalı siyaset adamı ve yazar (Roma M.ö. 85’e doğr.-öl. 42).

Marcus Junius Brutus Hayatı

Öksüz kalmıştı, dayısı Cato tarafından yetiştirildi.

Erkenden Cicero’ya bağlandı, Pharsala’da Pompeius tarafında savaştı,

Marcus Junius Brutusfakat Sezar’ın affından yararlanarak felsefe öğrenimi için Atina’ya gitti.

Cisalpina’da propraetor (46), sonra da şehir yargıcı (45) oldu.

Fakat Sezar’a karşı yapılan suikasta katıldı ve bu işte çok etkin oldu, öldürülürken, Brutus’un elinde kendisine yönelen hançeri gören Sezar. «Sen de mi Brutus» diye bağırdı.

Antonius’un çağrısı üzerine, halk suikastçıların aleyhine ayaklandı, onlar da Roma’yı tekredip Yunanistan’a gitmek zorunda kaldılar.

İki düşman ordu Philippoi ovasında karşılaştı (42), Octavianus ve Antonius’a karşı, Brutus ve Cassius cumhuriyetçileri idare ediyorlardı.

Brutus yenilince Euripides’den, sonraları «Fazilet, sen bir kelimeden başka bir şey değilsin» şeklini alan iki mısra söyledi ve dikili kılıcının üzerine kendini attı.

Brutus’un kişiliği birçok yazar ve şaire konu oldu.

Lucanius onu Stoa’cı bir kahraman olarak ortaya koydu.

Buna rağmen, Cicero ile olan yazışmalarında Brutus’un soğuk ve sert, fakat etkileyici bir karakterde olduğu göze çarpar.

Denemeler (De Virtute [Fazilet]) yazdı ve nutuklar söyledi, bununla beraber hatipten çok filozof olarak bilinirdi.

Bir cevap yazın