Marie Philibert Constant Sappey

Marie Philibert Constant Sappey Fransız anatomi bilgini (Bourg-en-Bresse 1810-Paris 1896). 1868-1886 Arasında Paris Tıp fakültesinde profesörlük yaptı.

Başlıca eserleri: Traite d’Anatomie Descriptive (Tanımlamalı Anatomi İncelemesi) [1847-1863], Anatomie, Physiologie, Pathologie des Vaisseaux Dymphatiques chez l’Homme et les Vertebris (İnsanda ve Omurgalılarda Lenfa Damarlarının Anatomi, Fizyoloji ve Patolojisi) [1874], Description et tconographie des Vaisseaux Lymphatiques (Lenfa Damarlarının Tanımı ve İkonografyası) [1886].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir