Marmara Gölü,Genel Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Marmara Gölü esk. Kolöe (Gigaia), Ege bölgesinde Gediz vâdisinin orta kesiminde, vadinin kuzey kenarı önünde göl. 36 km2; yüksl. 71 m. Dışarıya akıntısı olmayan sığ bir göldür.

Marmara Gölünün Genel Özellikleri

Marmara GölüDoğusunda, Gediz’in taşma sularını göle getiren bir kanal; güneyinde yer alan Bintepe’de (200 m) eski Sardes şehrinin mezarlıkları vardır.

Kuzeybatıda göl çukuru ile Kum çayı (Akhisar ovası) arasında uzanan oluk biçimli çukur, Göl marmara kasabasının bulunduğu kesimde bir alüvyon setiyle kesintiye uğrar.

Gediz Nehri ile Demrek Deresinden ve kuzeydeki Kum Çayından göle kanallar açılmıştır.

Bu kanallar bilhassa ilkbahar sonlarında kabarık olan akarsuların sularını göle taşırlar.

Göl kapalı bir çukurda olup, suları tuzludur.

Bir cevap yazın