Marmaris,Tarihi,Eserleri,Coğrafi Özellikleri

 Marmaris Ege bölgesinde (Muğla ili) ilçe merkezi kasaba,önü yarımada ve adalarla kısmen kapanmış küçük bir koyun kenarında kuruludur.

Marmaris
Marmaris Ege bölgesinde (Muğla ili) ilçe merkezi kasaba,önü yarımada ve adalarla kısmen kapanmış küçük bir koyun kenarında kuruludur.

Kasabanın en eski kısmı, kalker yapılı bir tepe üzerinde kurulmuş olan kalenin içindeki Kale mahallesidir.

Marmaris, daha sonra, kaleden eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişti.

Son yıllarda da Türkiye’nin turistik önemi artan köşelerinden biri oldu.

83,081 nüf. önü yarımada ve adalarla kısmen kapanmış küçük bir koyun kenarında kuruludur.

Kasabanın en eski kısmı, kalker yapılı bir tepe üzerinde kurulmuş olan kalenin içindeki Kale mahallesidir.

Marmaris, daha sonra, kaleden eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişti..

— Marmaris ilçesi, 866 km2.

Marmaris Coğrafi Özellikleri

Marmaris, batısında Reşadiye Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir.

Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Bedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur.

Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesidir.

Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir.

Akdeniz iklimi nedeniyle çok nemli bir havaya sahiptir.

Marmaris’in nemli havası nedeniyle yaz ayları dışında da denize girmek mümkündür.

Denizle bütünleşen çam ormanlarına sahip muhteşem koylarıyla, dört tarafını çevreleyen Milli Parkı’yla, mavi bayrakla donatılmış plajları ve berrak deniziyle Marmaris Akdeniz ve Türkiye turizminin önemli merkezlerinden birisidir.

Marmaris İklim Özellikleri

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçede yazlar oldukça sıcak ve kurak, kış ayları ise bol yağışlı geçer.

Dağların orografik konumu itibari ile Marmaris, Türkiye’nin Rize’den sonra en bol yağış alan bölgelerindendir ve yıllık yağış miktarı 1200 mm. üzerindedir.

Kış aylarında şiddetli yağışlar yüzünden ilçede zaman zaman su baskınları ve sel görülebilir.

Kışın cephe sistemlerinin geçişleri esnasında oldukça sık oraj (şimşek-gökgürültüsü) görülür.

Mayıs – Eylül arası dönem pek yağış görülmez ve oldukça kurak geçer.

Marmaris Tarihi

Eski kaynaklar şehrin adını Pricus, Phyckos, Fiskas olarak yazar. Dara’nın Anadolu seferi sırasında Efesliler ile Rodoslular burada anlaştılar.

Uzun süre Rodos’un hâkimiyetini kabul eden Marmaris, İskender tarafından kuşatılınca önce kendisini savundu.

Ancak üstün kuvvetler karşısında fazla dayanamayan Marmaris halkı, kadın ve çocuklarını yakarak dağlara kaçtı.

Kasabayı ele geçiren İskender, kaleyi onarttı (M. ö. 333).

Bu tarihten sonra karia kralı Pixodaros’un eline geçen Marmaris Karia ile birlikte bergama kralı Attalos I tarafından alındı.

Attalos III ölünce de vasiyetnamesi uyarınca Roma’ya verildi.

Roma çağında, şehir yöneticileri Rodos’tan gönderildi.

1284’e kadar Bizans’ın elinde kalan Marmaris, bu tarihten sonra Menteşeoğulları tarafından alındı.

1391’de de Osmanlı devletine geçti.

XVI. yy. da Menteşe sancağına bağlanan Marmaris,45 kişilik bir köydü.

Rodos seferi sırasında buraya gelen Kanunî, kaleyi onarttığı; Kervansarayı ve Taşhan’ı da yaptırdı.

Mısır’a, Cumhuriyet devrinde Muğla iline bağlanan Marmaris 1937 depremiyle yıkıldı ve yeniden imar edilerek turistik bir kasaba haline getirildi.

Marmaris Tarihi Eserler

Marmaris kalesi, Kemeraltı mahallesinde tepe üzerindedir.

1557’de Kanunî devrinde onarıldı; giriş kapısıyla denize bakan kısmı sağlam durumdadır.

Kale içinde bir sarnıç, kapının sağ ve solunda iki mazgal vardır.

Kemeraltı mahallesinde, ayrıca, İbrahim Ağa tarafından 1789’da yaptırılan üzeri büyük bir kubbeyle örtülü bir cami vardır.

1545’te yaptırılan ve bugün han olarak kullanılan Osmanlı yapısı Kervansaray da Marmaris’teki önemli eserlerdendir; yedi küçük bir büyük odadan meydana gelir.

Kâgir olan yapının üzeri kemerlerle ör tülüdür.

Ayrıca Kanunî devrinde yaptırılan ve kâgir kemerlerle örtülü Taşhan ile bir köprüsü vardır.

İskelebaşı semtindeki han da kitabesine göre aynı devirde yaptırıldı.

Marmaris’teki tarihi eserlerin çoğu Rodos seferi (1523) dolayısıyla şehre gelen Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı.

Marmaris Antik Kentler

Loryma (Bozukkale):Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki Bozuk Koyu’nda kurulmuştu.

Koya hakim oldukça geniş alana dağılmış kalıntılardan günümüze ulaşan en etkileyici yapı Burunbaşı üzerinde bulunan iyi korunmuş kaledir.

Dokuz dikdörtgen kulesi vardı.

Bugün kuzeydeki çıkma kule görülebilmektedir.

Bozukkale limanı Mavi yolculuk tekneleri ve yatların önemli bir durak noktası.

Kedrai:Gökova Körfezi’ndeki Sedir Adası antik Kedrai kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor.

Kedrai bir Karia kentiydi, sonra Rodos’a bağlandı.

Kedrai “sedirler” (sedir ağacı) anlamına geliyor.

Rodos Karşıyakası’nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Kedrai, surlarla kuşatılmıştı.

Kule ve duvarları kıyıda izelenebilen kentin orta kesiminde Dor düzenindeki Apollon tapınağından bugüne ancak temelleri ulaşabilmiş.

Agora, çeşitli yapı kalıntıları ve kent nekropolünün yanı sıra, adanın doğu kesiminde ise yüzü kuzeye bakan ve oldukça iyi durumda tiyatrosu var.

Hydas (Selimiye):Bozburun Yarımadası’nın kuzeyindeki Selimiye koyunda (Kamışlı Koy) kurulmuştur.

Kentte sur kalıntıları, kare planlı bir mezar anıtı yer alıyor Hydas’a 3 km .uzaklıkta, sahilde bir gözetleme burcu ve bu burç üzerinde birkaç mezar var.

Erine (Hisarönü):Marmaris-Datça yolunun 20. km .sinde güneye Bozburun yönüne dönüldüğünde Hisarönü köyüne 2 km.

Antik ören yerine buradan 3 km yol ile gidilir.

Erine’de, Roma dönemine ait kalıntılar bulunmaktadır.

Castabus (Pazarlık):Bu antik ören yerine ve Hisarlık Köyü yakınlarındaki kutsal yere Hisarönü ovasından bir saatlik tırmanışla ulaşılabilir.

Tapınak bir platformun üzerinde yer alır.

İ.Ö 4. yüzyıldan kalma Ion düzenindeki yapı ayrıca Dor öğeleri de taşımaktadır.

Platform üzerinde tapınak temeli görülebilir.

Platformu destekleyen göz alıcı duvarlar günümüze kadar varlığını sürdürebilmişlerdir.

Güneydeki alanda yer alan yıkık tiyatro, tapınakla birlikte bölgede tanımlanabilen tek yapıdır.

Thyssanos (Söğüt):Söğüt köyünün 1 km güneybatısında, okulun biraz arkasındaki tepecik üzerinde Thyssanos yerleşimi kalıntıları vardır.

Kazı yapılmamış antik yerleşimde kalıntılar birkaç duvar parçasından, temel izlerinden ve duvar kalıntılarından ibaret.

Bybassos:Bugünkü Orhaniye köyü kalıntıların bulunduğu tepenin yamacına kurulmuştur.

Kentin sur kalıntıları orman içinde dağınık bir arazide görülebiliyor.

Euthenna (Altınsivrisi/Karacasöğüt) Rodos kentciği.

Bugüne ulaşan kalıntılar Karacasöğüt köyünün yaklaşık 2 km güneydoğusunda Altınsivrisi tepesinde kent nekropolisi, biraz yukarılarda çeşitli sur kalıntıları, kaya mezarları ve sarnıçlarla karşılaşılacaktır.

Amnistos (Karacasöğüt):Karacasöğüt yakınlarında bir başka antik kent daha var.

Amnistos antik kenti kalıntıları köyün yakınındaki bir burun üzerinde.

Kentten bugüne sur kalıntıları, deniz kıyısında eski liman duvarı ulaşmış.

Marmaris

Marmaris

Bir cevap yazın