Marne Savaşı 1914,Özet

Marne Savaşı fransız generli Joffre’un Marne ırmağı kıyısında alman ordularını durdurmak için 24 ağustos-13 eylül 1914 arasında giriştiği harekâtın tümü.

Charleroi (21-23 ağustos) ve Mons (23 ağustos) yakınındaki çarpışmalar, Almanların yürüyüş halindeki sağ kanatlarının (Kluck’un 1. ordusu, Bülow’un 2. Marne Savaşıordusu) üstünlüğünü açıkça ortaya koydu; bunun üzerine Joffre, Verdun manevrasına dayanarak ordusunun orta ve sol kanadını geri çekti.

Meuse kıyısında Signy-L’Abbaye ve Guise’de (26-30 ağustos 1914) yaptığı birkaç başarılı karşı hücuma rağmen Somme-Verdun hattında tutunamadı; bu yüzden 30 ağustosta Joffre, Maunoury’nin 6. ordusuyla birlikte Paris yolunu kuzeydoğudan keserek Sen nehrine doğru çekildi.

Bu harekât, fransız kıtalarını kuşatmak ve yok etmek amacıyla Paris’i ihmal ederek Marne ötesinde Nogent-sur-Saine yönünde güneydoğuya kıvrılan alman sağ kanadını güneydoğuya çekti.

Hava süvari kesif kolları aracılığıyla düşmanın yön değiştirmesini haber alan Joffre 4 eylül akşamı bir karşı hücuma karar verdi.

Ertesi sabah Maunoury’nin 6. ordusu Kluck’un sağ kanadına saldırdı; hücum, 6 eylülde Ourcq’tan Verdun’a kadar 180 km’lik bir cephe üzerinde gelişti.

Ourcq muharebesini (5-6 eyiül), İngiliz ordusu kumandanı French ve Franchet d’Esperey (5. ordu) kumandasındaki kuvvetlerinin yaptığı harekât takip etti; bu kuvvetler Kluck ile Bülow arasında yer alırken daha doğuda Foch (9. ordu), Langle de Cary (4. ordu) ve Sarrail (3. ordu) emrindeki kuvvetler almanları kuzeye doğru püskürtmek için işbirliği yaptılar.

Durumu gören Kluck 9 eylülde kıtalarına savası bıraktırdı; ertesi gün Moltke alman ordularına topluca geri çekilme emrini verdi.

Alman kuvvetleri Aisne kıyısında ve Champagne’da toplandı. Marne muharebesi savaşın başından beri Fransa’yı saf dışı etmek isteyen alman stratejik manevrasını tümüyle başarısızlığa uğratmıştır.

Müttefiklerin temmuz-ağustos 1918’de alınanları Marne ırmağının karsı tarafına atmak için giriştikleri karşı hücuma İkinci Marne savaşı adı verilir.

Bir cevap yazın