Maruf Kerhi Kimdir,Hayatı

Maruf Kerhi Kimdir,İslam velisi (Bağdat, Kerh ?-Bağdat 815).

Bazı kaynaklara göre önce hıristiyan geleneklerine göre öğrenim gördü. Sonra zamanın ünlü mutasavvıflarından Ali bin Muse’l-Rıza’ya kapılandı; onun etkisiyle müslüman oldu, ibnül Cevzi’nin onun için yazdığı Menakıbu Mârûf Kerhî adlı eserinde bazı özdeyişleri vardır.

Yazılı eser bırakmadı. Mârûf, yaşama biçimi, inançları ve düşünceleriyle kendinden sonra gelen birçok İslâm mutasavvıfını etkisi altında bıraktı.

İslâm edebiyatında kendini zikir ve ibadete verme örneği olarak geçer. Dicle kıyısındaki türbesi bugün de bir ziyaret yeridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir