Maruzat – Cevdet Paşa,Konusu

 Maruzat Ahmed Cevdet Paşanın (1822 -1895) tarihî eseri.1839-1876 Arasında meydana gelen siyasî ve tarihi olayları konu edinir.

Babası ve amcası devrindeki olaylar hakkında doğru bilgi edinmek isteyen padişah Abdülhamid II’nin emri üzerine yazıldı.

Padişaha sunulan bir eser olduğu için Cevdet Paşa bu eserine Maruzat adını verdi. Maruzat’ta, Cevdet Paşa, yine aynı konuda yazdığı Tezakir’ide verdiği bilgiyi tekrar eder.

Yalnız Cevdet Paşanın, Mâruzat’ta Abdülhamid II’nin mizacına uygun bir dil kullandığı, onu kuşkulandırmaktan çekindiği görülür.

5 Defter olarak yazılan Maruzat’ın birinci defteri bulunmadı, 2,3 ve 4. defterleri Ahmed Refik tarafından Türk Tarihi Encümeni mecmuasında (cüz 1-16) yayımlandı.

Bir cevap yazın