Mastaba Nedir,Bölümleri

Mastaba Nedir,Memfis büyüklerinin mezarı.Mastaba, arapların evlerine bitişik olarak yaptıkları sıra veya peykelerin biçimini andırır. «Mastaba» adı da buradan gelir.

Mastaba Bölümleri

Gerçekte mastaba, mezarın dışında kalan küçük bir şapel ve serdab ile (mihrabın yanında, dar, yatay bir pencereyle, şapelden ışık alan, içinde ölünün heykelleri bulunan küçük oda) yeraltı ölü odasından meydana gelir; bu odaya, bir kuyudan girilirdi; bu kuyu ölü gömüldükten sonra molozla kapatılırdı.

Lahdine veya lahitlerine eşyalarıyle konan ölünün artık nisanlar tarafından ziyaret edilmemesi gerekirdi. Buna karşılık da, şapelde sürekli olarak âyinler yapılırdı.

Bu ayinler, cenaze töreni ayinlerinden sonra belirli tarihlerde veya önemli bayramlarda yapılır Ve ölü kültünün tamamlayıcısı olurdu.

Başlangıçta mastaba’larda, doğu cephesinde sungurlar için bir göz bulunan bir duvar vardı. Şapelin duvarları boyalı kabartmalarla kaplıydı (bazen de duvarlar sadece boyalı olurdu).

Üstlerindeki resimler Nil kıyısında yaşayan insanların günlük hayatlarının çeşitli yönlerini canlandırırdı.

Bu şekillerin, aynı zamanda, ölünün her çeşit yiyecek edinmesini, ölümsüz hayata giden yoldan onu alıkoyacak her çeşit güçlüğü yenmesini sağlayan, dini nitelikte bir çeşit büyü mesajı anlamına geldiği de sanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir