Matrakçı Nasuh Efendi Kimdir,Hayatı – Özet

Matrakçı Nasuh Efendi Kimdir,Türk bilgini (XVI.yy. ortaları).

Matrakçı Nasuh Efendi Hayatı – Özet

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Elimize geçen eserlerinden Kanunî Süleyman zamanında yaşadığı anlaşılıyor. özellikle matematik üzerinde çalıştı. Hint (Arap) sayıları, dört işlem, kesirler, ölçüler, oran, orantı, orantılı bölme ve geometri konularmda çağına göre yeni sayılan incelemeler yaptı.

Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller düzenledi. 1533 yılında yazdığı Umdetü’l Hisab (Hesabın İlkesi) adlı eseriyle İslâm ülkelerinde kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri hakkında Önemli bilgiler verdi.

XVI. yy. dan sonra yetişen matematikçiler tarafından başlıca kaynak olarak nitelenen bu eser üzerinde birçok çalışmalar yapıldı. Bundan başka İstanbul’dan Mısır’a kadar süren gezileri sırasında gördüğü yerleri anlatan bir eser yazdı.

Matrakçı Nasuh Efendi Eserleri

Umdetü’l Hisab (Hesabın İlkesi), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn (İki Irak Seferinin Konak Yerlerinin Anlatılması.)

Bir cevap yazın