Mavri Mira Cemiyeti,Kuruluş Amacı,Özellikleri

Mavri Mira Cemiyeti,Mavri Mira («kara kader»), Birinci Dünya savaşından Mavri Mira Cemiyetisonra İstanbul’da Rum patrikhanesinde kurulan cemiyet.

Mavri Mira Cemiyeti Kuruluş Amacı

Görevi Yunanlıların Anadolu’da yerleşmesini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli illerde çeteler kurmak, Yunanlılar lehine miting düzenlemek, propaganda yapmaktı. Yunan hükümetinden yardım görüyordu.

Mavri Mira Cemiyetinin Özellikleri

Yunan kızılhaçı, Resmi Göçmenler cemiyeti ve rum okullarındaki izci teşkilâtı ile işbirliği yapan cemiyet, Yunanistan’dan ilâç diye getirttiği çok miktarda silâh ve cephaneyi rumlara dağıttı.

Başta Patrikhane olmak üzere hemen bütün rum kiliseleri birer cephanelik durumuna geldi. Mavri Mira Cemiyeti, Kurtuluş savaşından sonra ortadan kalktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir