Max Salomon

Max Salomon Alman hekimi Ye tıp tarihçisi (Schleswig 1837-Beriin 1912). özellikle tıp tarihi konusundaki eserleri önemlidir: Geschichte der Glyosurie von Hippokrates bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts (Hippokrates’ten XIX. yy. Başlarına Kadar Glikozüri Tarihi) [1871], Die Ent-wicklung des Medicinalwesens in Englana (İngiltere’de Tıbbi Gelişmeler) [1884].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir