Max Weber Kimdir,Hayatı

Max Weber Kimdir,Max Weber,Alman iktisatçısı, sosyologu ve filozofu (Erfurt 1864 – Münih 1920).

Max Weber Hayatı

Freiburg-im-Breisgau (1894) ve Heidelberg (1897) üniversitelerinde ders verdi.

Weimar anayasasının hazırlanmasına katkıda bulundu. 1904’ten itibaren, Sombart, Schumpeter v.d. ile birlikte Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial Politik adlı dergiyi yönetti.

1901’de «protestan ahlâkı ve kapitalizm zihniyeti» adlı ünlü makalesini bu dergide yayımladı.

Ona göre sosyoloji «kavrayıcı» olmalı, yani sosyal davranışların «anlamını» kavramaya çalışmalıdır.

Bu davranışlar da güdüleri bakımından akli, duygusal, geleneksel v.b.dir. Weber’e göre sosyoloji, ampirik metodu değil, «ideal tipi» (idealtypus), bir tek anlama göre «düşünerek» yani belli bir eylemi açıklama metodunu kullanacaktır. Max Weber’in K. Jaspers üstünde etkisi büyük oldu.

Max Weber Eserleri

Wirtchaft und Gesellschaft (Bilim ve Toplum) [1922], Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie (Din Sosyolojisi üstüne Derlenmiş Makaleler) [1920-1921], Wirtschaftsgeschichte (Bilim Tarihi), Gesammelte Aufsatze zur Soziologie und Sozial Politik (Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Üstüne Derlenmiş Makaleler), Gesammelte Politische Schrifren (Derlenmiş Siyas, Yazılar).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir