Meccanilik İlkesi,Meccanilik Nedir | Hukuk Bilgisi |

Meccanilik İlkesi,Meccanilik Nedir,Kamu hizmetlerinin, bir ücret ödenmesi aranmaksızın genel yararlanmaya açık tutulması.

Kamu hizmetlerinin genel yararlanmaya açık olması, bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmeyi gerektirir.

Meselâ ilköğrenim parasızdır; toplu hizmetlerden yararlanabilecek demektir.

Bu da hukukun temel ilkelerine, eşitliğe aykırı düşer.

Ancak, bir hizmet karşılığında ücret alınmaması, hiç para alınmaması anlamına gelmez.

Bazı kamu hizmetleri parasızdır; bazıları da belli bir para alınmasını gerektirir.

Meselâ ilköğrenim parasızdır; toplu işlemleri ve radyo-televizyon paralıdır.

Ancak bu para bir ücret niteliğinde değil; bir harç, bir vergi niteliğindedir.

Bir ücret olmadığı için de, İktisadi hesaplar, serbest piyasa amortisman ve kâr düşüncesinden çok, hizmetten yararlanacakların ödeme imkânlarına, hizmet yürüten idarenin verimli bir şekilde hizmeti görmeye devam edebilmesi esaslarına dayanır.

Bir cevap yazın