Mecidiye Parası | Osmanlı Tarihi |

Mecidiye Parası (Abdülmecid’in adı’ndan mecidiyye). Nümism.

1840’ta basılmış yirmi kuruş değerinde gümüş sikke.

Sultan Abdülmecid 1840’ta Islahı Meskûkât (Para ayarlarının düzenlenmesi) fermanıyla eski sikkelerin kaldırılmasını buyurdu.

İngiltere’ye ısmarlanan para basım araçları gelinceye kadar eski sikkeler tedavülde kaldı.

Darphanenin onarımmdan sonra 1844’te yeni sikke kesilmesine başlandı.

500 Kuruşluk (beşibirlik), 100 kuruşluk (yüzlük), 50 kuruşluk (ellilik) altın mecidiye; 20 kuruşluk (yarım mecidiye), 5 kuruşluk (çeyrek mecidiye), gümüş mecidiye basıldı.

1848’de de 250 kuruşluk altın mecidiyeler çıkarıldı.

Altın ve gümüş mecidiyelerin bir tarafında padişahın tuğrasıyle cülusun kaçıncı yılında basıldığını gösteren rakam, öteki tarafında İstanbul’da basıldığını gösteren bir ibareyle 1255 (1839) rakamı vardır.

Bakır karışımıyla yapılan mecidiye altınlarının ayarı 0,916 1/2 halis altın, gümüş (sim) ayarı ise, 0,83 gümüştür.

Mecidiye ve küçükleri olan gümüş sikkeler Cumhuriyet devrine kadar tedavülde kaldı.

Bir cevap yazın