Meclis-i Ali-i Tanzimat

Meclis i Ali i Tanzimat Nedir,Tanzimat öncesi ve sonrası girişilen yenilik hareketlerinin gerektirdiği hukuki tedbirlerin hazırlanarak oluşturulmasına yardım etmek üzere kurulan danışma kurullarından biri, 1854’te kuruldu.

Tanzimatın gerektirdiği kanun, tüzük gibi hukuki metinlerin hazırlanmasında, mevcut tüzüklerin yeni şartlara uydurulması veya tamamlanmasında istişari nitelikte kararlar alabilen bir kuruldur. Meclisi Ahkâmı Adliyenin bir kısım görevlerini de üstüne aldı.

Kurulun, danışma görevi yanında, nazırların, görevlerinden doğan sorumluluklarına ilişkin hususlarda karar verme yetkisi de vardı. Bu yoldaki kararlar, Meclisi Vükelâ tarafından incelenir, padişahın onayından sonra uygulanırdı.

Meclisi Âli-i Tanzimat, aynı amaçla meydana gelen diğer bazı kurallar gibi görevini yerine getirmiş sayıldı (1861) ve tekrar Meclisi Ahkâmı Adliye ile birleştirildi.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir