Meclisi Emanet | Osmanlı Tarihi |

Meclisi Emanet Osmanlı devletinde, İstanbul’da belediye teşkilâtına bağlı olarak «Şehremaneti’nde kurulan meclis.

(Kurulduğu zaman, hükümet tarafından tayin edilen altı üyeden meydana gelen meclisin daha sonra üye sayısı arttı.

1878’de dağıtılan Cemiyeti Umumiyei Belediye’nin [Belediye Genel meclisi] görevleri de Meclisi Emanet’e devredildi. Sonraları bu meclis bugünkü belediye meclislerinin durumuna geldi.)

Bir cevap yazın