Meclisi İdarei Emvali Eytam

Meclisi İdarei Emvali Eytam yetimlerin mallarına ilişkin hukuki işlemleri incelemek ve denetlemekle görevli kurul. Bir sasyal ihtiyacın sonucu olarak kuruldu (1874).

1906 Tarihli Emvali Eytam nizamnamesiyle üye sayısı arttırıldı; görev alanı genişletildi. Bu kurulun görevi, Medeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra adliye mahkemeleri tarafından yerine getirildi.

 

Bir cevap yazın