Mecmaün Nezair

Mecmaün Nezair («Nazirelerin toplandığı Kitap»), Edirneli Nazmi’nin (7-1555) eseri. Divan edebiyatında, başka şairlerin gazellerine ayrı vezin, kafiye ve konu ile nazire benzeri yazma geleneği vardı. Bu tür nazireler, harf sırasına göre onları yazan şairlerin divanlarına serpiştirilirdi.

Edirneli Nazmi, ilk defa, başka şairlerin gazellerine yazdığı nazireleri (benzerileri) Mecmaü’n-Nezâir adlı bir kitapta topladı. Bu eser, divan geleneğine uyularak aruz bahirelerine ve harf sırasına göre düzenlendi.

Bir cevap yazın