Mecsek Dağları

Mecsek Dağları Macaristan’ın güneyinde, Aşağı Drava ve Tuna ovalarına hâkim küçük kütle. Meçsek dağlarının yükseltisi 682 m’yi geçmez, ama Alföld’de ve Balaton gölü ovasından ayrıldığı alçak Külso-Somogy tepelerinde birdenbire yükselir.

Her tarafı ormanlarla örtülü olan dağlar, Macaristan’ın en ilgi çekici maden ocağı bölgelerinden biridir. Nitekim ülkenin tek taşkömür yatağı buradadır. Kömür, kütlenin kuzey yamacında Kombo’da, güney yamacında Pecs’te işletilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir