Medeni Usul Hukuku,Tanımı,İlkeleri

Medeni Usul Hukuku genellikle kamu hukuku içinde yer alan bir hukuk dalı sayılır.

Türk hukukunda tarafların iradesinin, yargılamanın yürütülmesine yapabileceği etkiler göz önüne alınarak özel hukuka bağlı sayılan medeni usul hukukunun, mahkemeler teşkilatına ilişkin hükümleri gibi bazı özellikleri bakımından kamu hukukuna bağlı olması gerektiğini savunan bir görüş de vardır.

Medeni usul hukukunun amacı, «hukuki barışın devamını sağlamak üzere hakların korunması» şeklinde özetlenebilir.

Hakların korunması diye belirlenen bu gerçek amaç, ideal amacın (hukuki barışın korunması amacı) bir gereğidir, ideal amaç, gerçek amacın sınırını meydana getirir.

Bazı durumlarda, hukuki barışın korunması amacı, hakların korunması amacının haklı göstereceği işlemlerin engellenmesine yol açabilir.

Meselâ, hakların korunması amacı açısından, aynı ihtilâf konusunun, aynı taraflar arasında, birden fazla davaya konu olması imkânı bulunmalıydı; fakat medeni usul hukuku, böyle bir imkânın doğrudan doğruya hukuki barışa aykırı olacağı düşüncesiyle kaziyei muhkeme’yi (kesin hüküm) kabul etmiştir.

Bu yoldaki örnekler çoğaltılabilir: kanunda kabul edilmiş olan süreler; bunlara uymamaya bağlanan sonuçlar (davaya cevap süresi); gıyap ve dava değiştirme yasağı hükümleri gibi.

Medeni usulün tek amacı olarak, hakkın korunması kabul edilseydi, bu hükümleri açıklamak mümkün olmazdı.

Bir cevap yazın