Medresetü’l-Kuzat Nedir,Amacı

Medresetü l Kuzat Nedir,İstanbul’da kadı yetiştirmek amacıyla kurulan yüksek okul.

Meşihata bağlı olduğu için medrese adı verildi.

Medresetü l Kuzat Nedir
Medresetü l Kuzat ,İstanbul’da kadı yetiştirmek amacıyla kurulan yüksek okul.

Bu okulun ilk şekli 1853’te kurulan Muallimhanei Nüvvap’tır.

Burada islâm hukuku, şerî yargılama usulü, şerî ilâm tanzimi ve mecellei ahkâmı adliye dersleri okutulurdu.

1869’da Hukuk mektebi açıldığı zaman Medresetül kuzat öğretime devam etti.

Çünkü miras, nafaka, evlenme ve boşanma gibi aile hukukuna ilişkin işlere şerî mahkemeler bakmaya devam ediyordu.

Okulu bitirenler, Hutuk mektebi öğrenci yetiştirinceye kadar nizamî mahkemelerde hâkimlik yaptılar.

Önceleri yatılı öğrencilerin alındığı okula 1912rde öğretim süresi iki yıl olan gündüzlü kısım eklendi.

Bu okul, Cumhuriyet devrinde İsviçre Medeni kanununun alınmasından sonra, şerî mahkemeler kaldırıldığı için gereksiz görülerek kapatıldı.

Bir cevap yazın