Megiddo Şehri

Megiddo Şehri ibranice Har Magedon, İsrail devletinde, Yizreel ovasına hâkim arkeolojik yer, Megiddo, Filistin ovasından geçen Mısır – Suriye yolu üzerinde Kenan ilinin başlıca müstahkem şehirlerinden biriydi.

Firavun Tutmosis III. M.ö. XV. yy.da Suriyelileri burada yendi ve Seti I şehre bir garnizon yerleştirdi. Megiddo, Ramses VI’ya kadar mısır hâkimiyetinde kaldı. «Hâkimler» zamanında, Debora çevresinde toplanan îsrailoğulları, Kenanlılara karşı ayaklandılar.

Megiddo yakınında firavun Neko’yu durdurmak isteyen yahuda kralı Yoşiya’ya yenildi ve öldürüldü (M. ö. 608). Romalılar şehre bir garnizon yerleştirerek adını Legiolya. ; çevirdiler. Ingiliz generali Allenby 1918’de Türkleri burada yendi.

Megiddo’da 1903-1905 ve 1925 – 1939 arası kazılar yapıldı. On beşi lsrailoğullarının yerleşmesinden önceye ait olan üst üste yirmi yerleşme tabakası (M. ö. IV. binyılın basından M.ö. XU.,yy.a kadar) ortaya çıkarıldı. Megiddo’ya ilk yerleşenler, daha o tarihte seramik sanatlarını geliştirmişlerdi, önce mağara ve saz kulübelerde otururken, sonra evler inşa ettiler.Ortaya çıkarılan eserler arasında tapınaklar dışında başlıcaları Süleyman peygamber zamanında (M.ö. IX. yy.) kalma kraliyet ahırları (120 at için ara sırıklarıyla ayrılmış bölmeler) ve hidrolik bir tesisat ile mısır temalarından ilham alan ve suriye-filistin sanatının örnekleri olan işlenmiş fildişleridir (M. ö. XII. yy.).

Profesör Yadin’in yönettiği son kazılar (ağustos 1966) ve yaptığı ekspertizler sonucunda meşhur «ahırlardın (aslında savaş arabalarının bağlandığı yer) Süleyman peygamber (M. ö. X. yy.) değil, kral Aşab (M. ö. IX. yy.) zamanından kaldığı ortaya kondu.

Aslında Süleyman’ın burada sadece idare ve konut merkezi olan bir şehir kurduğu sanılır; Süleyman’ın 1867 martında bulunan suriye-fenike üslubundaki sarayının yıkıntıları da bu varsayımı doğrulamaktadır.

 

 

Bir cevap yazın