Mehmed Arif Bey Kimdir

Mehmed Arif Bey Kimdir Osmanlı tarihi hocası (İstanbul 1873-1919).

Mehmed Arif Bey Hayatı

Konyalı Mustafa Efendinin oğlu, Fatih rüştiyesini bitirdi Maliye nezareti kaleminde çalıştı.

1909’da kurulan Tarih-i Osmani encümeni ve Türk’ derneğine üye oldu.

Bir aralık Dârülfün osmanlı tarihi müderrisliği ile Maarif Nezareti telif ve tercüme dairesinde görev aldı.

Necib Asım ile birlikte yazdıkları Osmanlı Tarihi’nin birinci cildi basıldı.

Türk Tarih Umumisi’nin ancak birinci cildi yayınlandı.

Tarih-i Osmatii Encümeni mecmusında ve Türk Derneği mecmuasında makaleleri vardır.

Bir cevap yazın