Mehmed Celaleddin Dede Kimdir,Hayatı | Besteci Biyografi|

Mehmed Celaleddin Dede Türk bestecisi (İstanbul 1849 –  1907).

Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Nâsir Dedezade Osman Sabahaddin’in oğlu.

İlköğrenimini Davutpaşa rüştiyesinde yaptı.

Tasavvuf, edebiyat, mesnevi ve müzik konularında çalıştı.

Babasının dünya işlerinden eletek çekmesi üstüne Yenikapı şeyh vekili (1870), ölümü üzerine de şeyh oldu.

Musikiyi ve tamburu ismet Ağa, Nikoğos Ağa, Tamburi Büyük Osman Beyden öğrendi Şeyhî mahlası ile şiirleri de vardır.

Tek bestesi Dügâh Mevlevi Âyini’dir.

Bir cevap yazın