Mehmed Cemaleddin Efendi Kimdir | Biyografi |

Mehmed Cemaleddin Efendi Kimdir,Son dönem osmanlı şeyhülislâmlarından (İstanbul 1848- Mısır 1921).

Mehmed Halid Efendi’nin oğlu, özel hocalardan ders gördü.

1867’de İstanbul müderrisliği payesini aldı.

1871’de şeyhülislâmlık mektupçu muavini oldu.

Anadolu kazaskeri Arabzade Ataullah Efendi’nin mektupçuluğuna (1872), sonra şeyhülislam mektupçuluğuna (1878) tayin edildi, 1885’te İstanbul, 1888’de Rumeli payelerini kazandı; 1891’de şeyhülislam oldu.

1909’da azledildi.

1912’de ikinci defa şeyhülislâmlığa getirildi: 19I3’te bu makamdan ayrılmak zorunda kaldı.

Bir cevap yazın