Mehmed Efendi Ispartalı

Mehmed Efendi Ispartalı (Davgana şeyhi de denir),Türk din bilgini (Davgana XIX. yy.İsparta, ?). öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Huzuru Hümayun muhataplığında bulundu (1838-1841).

Hacı Bektaşi Veli dergâhında, padişahın iradesiyle kurulan Nakşibendi postnişinliğine getirildi (1841). Sultan Mahmud II’nin ölümüne kadar (1839) şeyhlik yaptı.

Bu tarihte, Bektaşilerin ayaklanmaları üzerine Kırşehir’e kaçtı; oradan İsparta’ya gitti. İsparta’da evinin bitişiğinde bir zikirhane yaptırarak Nakşi tarikatı şeyhliğinde ve İsparta müftülüğünde bulundu (1866-1868).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir