Mehmed İsmet Paşa

Mehmed İsmet Paşa Türk devlet adamı (öl. 1865). Ramazanoğullarından Necib Beyin oğlu, Enderunda öğrenim gördü. Sonra Filibe, Trabzon, Tırhala valiliklerinde, Anadolu müfettişliğinde, Bursa, Kastamonu, Silistre, Vidin ve Halep valiliklerinde bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir