Mehmed Refet Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Refet Paşa Mektebi Harbiye’de okudu.

Uzun süre Girit’te çalıştı.

Çalışmalarını beğenen Âli Paşa onu İstanbul’a getirterek paşalık rütbesine yükselmesini sağladı.

Dârı Şûra başkanı, vezirlik rütbesiyle V. Ordu müşiri oldu (1868).

Şûrayı Devlet azalığına getirildi.

Bir süre sonra Amasya mutasarrıflığına tayin edildi.

Ankara (1872), Manastır (1874), Selanik (1875) valisi oldu.

1876’da görevinden alınarak emekliye ayrıldı,

Bir cevap yazın