Mehmed Selim Avnullah Kazımi Kimdir,Hayatı

Mehmed Selim Avnullah Kazımi (1868–1914),gazeteci, mutasarrıf. Mabeyin kâtiplerinden Hüseyin Hüsnü Beyin oğlu.

Fransızca, Farsça ve Arapça öğrendi. Kardeşi Süleyman Tevfik Beyle birlikte günlük Mürüvvet gazetesini çıkarttı (1889).

Bir yazı yüzünden tutuklanacağını anlayınca kardeşiyle yurt dışına kaçtı. Bir süre sonra Mehmed Selim yurda döndü ve Avnullah Kâzımi adını kullanmaya başladı.

Müşir Fuad Paşa vakasında yakalandı, müebbet kürek cezasına mahkum edilerek Sivas’a sürüldü. Kaçmaya kalkıştığından Sinop kalesine gönderildi.

Mehmed Selim Avnullah Kazımi Meşrutiyet’te (1908) İstanbul’a döndü. Son Müdafaa adlı eserini yazdı.

Fedekâranı Millet cemiyetine başkan oldu. Hukuku Umumiye gazetesini çıkardı; ittihat ve Terakki cemiyetine karşı yayım yaptı.

31 Mart vakası ile ilgili görülerek divanı harbe verildi. Beraet edince Kerkük mutasarrıflığına gönderildi.

Serüvenlerinden bir kısmını Divanı Harbi Örfi ve Avnullah Kâzımi adlı eserinde topladı,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir