Mehmed Zihni Paşa Kimdir,Hayatı

Mehmed Zihni Paşa ( 1838- 1911) Osmanlı Devlet adamı.

Kaymakam Mehmed Reşid Efendinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü. Mülkiye mektebinde öğretmenlik ve Maarif meclisinde üyelik yaptı.

Arap dili gramerine, sentaksına, edebiyatına ve din konularına ait eserleri vardır.

Ayrıca, tanınmış müslüman kadınların biyografilerini topladığı Meşahirün Nisa (Kadınların Ünlüleri) ile ünlü yazarların biyografilerinin bulunduğu Ki tabii’t Teracüm (Biyografya Kitabı) adlı eserleri vardır.

Bir cevap yazın