Mehmet Cavit Baysun

Mehmet Cavit Baysun  (1899-1968)- İstanbul’da doğdu. Dr. Ali Rıza Bey’in oğludur. İlk tahsilini 1908’de Beşiktaş’ta yaptı. Orta tahsilini Adana ve Nişantaşı liselerinde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1926’da “pekiyi” derece ile bitirdi.

Fakat hukuk mesleğine atılmadı. Öğretmenliği kendisine meslek seçerek 1932-1939 yılları arasında, İstanbul, Kandilli ve Galatasaray liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. 1937’de Şemsettin Günaltay’ın teklifi ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde açılan Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’ne doçent namzedi olarak girdi.

1939’da Bogomiller üzerine bir doçentlik tezi hazırlayıp, imtihanı da başarıyla verdikten sonra Ortazamanlar Avrupa Tarihi doçentliğine tayin edildi. Bizans, Ortaçağ ve Yeniçağ gibi çeşitli dallarda ders verdi. 1946’da Yeniçağ Tarihi Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. Daha sonra 1960’da ordinaryüslük payesini aldı.

Mehmet Cavit Baysun Eserleri

Kitaplar: Ortaçağ Tarihi (1942), Cem Sultan Hayat ve Eserleri (1946), Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savaşı (1950), Mustafa Âli Mevaidu’n Nefais fi Kavaidi’l Mecalis (1956), Cevdet Paşa, Tezakir (C.I-XII 1953), Cevdet Paşa, Tezakir (C.I-XX 1960), Cevdet Paşa Tezakir (C.XXI-XXIX, 1960), Cevdet Paşa, Tezakir (C. XI tetimme 1967), Tarihî Eserlerden Seçilmiş Eski Metinler (1964)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir