Mehmet Emin Erişirgil Kimdir,Hayatı

Mehmet Emin Erişirgil Kimdir Türk siyaset adamı ve eğitimcisi (İstanbul 1891 – 1965).

Mehmet Emin Erişirgil Hayatı

Mülkiye mektebinden mezun oldu (1911). ilk görevi İstanbul Erkek lisesi medenî, hukukî ve İktisadî bilgiler öğretmenliğidir. Kadıköy lisesi müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi felsefe tarihi doçentliği ve profesörlüğü yaptı, aynı fakültede dekan oldu.

1919 Yılında toplanan Meclisi Mebusan’da Niğde’yi temsil etti. Kız öğretmen okulu müdürlüğü, Talim ve Terbiye kurulu başkanlığı, Millî Eğitim müsteşarlığı yaptı. Bir süre Amerikan Kız koleji öğretmenliği ve Siyasal Bilgiler fakültesinde profesörlük görevinde bulunan Erişirgil, aynı fakültede dekan olarak da çalıştı.

Zonguldak milletvekili seçildi (1942). Gümrük ve Tekel bakanlığı (1948), İçişleri bakanlığı (1949) yaptı.

Mehmet Emin Erişirgil Eserleri

Felsefeye Başlangıç, Kant ve Felsefe, Ekonomi Meslekleri Tarihi, Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp, İslamcı Bir Şairin Romanı: Mehmed Âkif, Türkçülük Devri, Milliyetçilik Devri, İnsanlık Devri.

Bir cevap yazın