Mehmet Esat Andelip,Kimdir,Hayatı

Mehmet Esat Andelip Kimdir,Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1873-Malatya 1902).

Mehmet Esat Andelip Hayatı

Özel öğrenim görüp, yazarlığı seçen Mehmet Esat Andelip, Mektep, Hazine-i Fünun, İrtika gibi dergilerde başyazarlık ve yönetmenlik yaptı.

Siyasal düşünceleri yüzünden Malatya‘ya sürülerek orada öldü.

Arap ve Fars edebiyatını iyi bilen Mehmet Esat Andelip,şiirlerinde önce Faik,sonra mahlaslarını kullanmış, Divan şiiri geleneğini izlemiştir.

Mehmet Esat Andelip Başlıca Eserleri

Sabah-t Hayatım (ilk şiirleri ve düzyazıları, 1890), Gül Demetleri(Arap ve Fars edebiyatından çevirdiği şiirler, edebiyat yazıları, fıkralar, 1891), Arapların Hikâyat-ı Şairanesi (1894), Bir Demek Çiçek (şiirler, 1896).

Bir cevap yazın