Mehmet Halit Bayrı

Mehmet Halit Bayrı (1895-1958)-Türk folklorcusu ve halk edebiyatı derleyicisi. Diyarbakırlı Ahmed Muammer Bey’in oğludur. İstanbul’da doğdu. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı Ayan Meclisi kâtipliğine atandı. İstanbul Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulundu (1925-1936).

İktisad İşleri Müdür Muavinliği yaptı (1936-39). Daha sonra Levazım Müdürlüğü’nde çalıştı (1950-1953). Bedestan müdürüyken emekliye ayrıldı. Çoğunlukla İstanbul folkloru konusunda çalıştı ve bu konuda çok değerli eserler verdi.
1922‘de “Düşünce” dergisine Türk folkloru ile ilgili yazılar yazdı.

1924’te Mükrimin Halil, Hilmi Ziya, Ziyaeddin Fahri’nin çıkardığı “Anadolu Mecmuası’ ’nm yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1928’de Ankara’daki “Halk Bilgisi Derneği”nin kurucuları arasında yer aldı. İstanbul’da öldü. Kabri Kozlu mezarlığındadır.

Derneğin İstanbul Şubesi tarafından yayımlanan aylık Halkbilgisi Haberleri yazı müdürlüğünü yaptı. Dergi, 11. sayısından sonra İstanbul Halkevi’ne devredildi ve 1 Kasım 1929-Şubat 1942 tarihleri arasında fasılasız 11 yılda 124 sayı çıktı. Dergide gerek onun, gerek diğer yazarların folklorumuza ilk kaynak olacak nitelikte birçok derlemeleri ve yazıları yayınlandı. Bu arada Eminönü Halkevi’nin çıkardığı yeni Türk dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. “Dergâh”, “Anadolu”, “Azerbeycan”, “Yurdbilgisi”, “.Hayat ”, “İstanbul Belediyesi”, “Kalem”, ilKızılelma”, “Kopuz”, “Millî Mecmua”, “Orhun”, “Tanrıdağ”, “Tarih Dünvası” .. “Türk Amacı” TürkYurdu, Türkiye, Ülkü, Yeni Mecmua Yeni Türk, Türk Dili” dergilerinde yazıları yayınlandı. Yazdığı şiirlerinde “Aşık Hilmi” mahlâsım kullanırdı.

Mehmet Halit Bayrı Eserleri

Basılmış eserleri

Maziden Bir Yaprak (1919), Anadolu Mânileri (1932), Cumhuriyet Devrinde Halk Bilgisi Hareketleri (1933), İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri (1934), Balıkesirli Bir Şair (1934), Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar (1937), Halk Âdetleri ve İnanmaları (1939), İstanbul Folkloru (1947), XIX. Yüzyıl Halk Şiiri (1957), XX. Yüzyıl Halk Şiiri (1956), Aşık Cevheri (1958), Aşık Virâni (1959), Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle İstanbul (1964), İstanbul Folkloru.

Basılmamış eserleri

Saz Şairleri (6 cilt), Bektaşi Şairleri, Üç Kadın Şairimiz, Son Osmanlı Tarihçileri, Çanakkale Savaşı Hâtıraları, Türk Halk Edebiyatında Atatürk ve İnönü, İstanbul Semtleri, Yahya Kemal ve Eserleri, Dadaloğlu Hakkında Notlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir