Mehmet Sabri Paşa

Mehmet Sabri Paşa Türk devlet adamı (İzmir, ?-İstanbu 1880). Tercüme odasına girdi. Talçi mutasarrıflığı (1803), Vidin kaymakamlığı, Aydın ve Tuna valiliği yaptı.

Şurayı Devlet azası, Selanik valisi (1868), İzmir valisi (1872), zaptiye müşiri, Trablusgarp valisi (1878) ve rüsumat emini oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir